Fiduciary and in rem securities: Insolvency

Author: István Gárdos - Péter Gárdos

Civil Law, 2018/7-8.

[50] A fiduciárius hitelbiztosítéki ügyletek, közöttük a biztosítéki célú átruházások összetett ügyletek, amelyek a dologi jog és a kötelmi jog kettős szabályozása alatt állnak. Az ügylet azáltal válik alkalmassá biztosítéki funkció betöltésére, hogy abban megvalósul az átruházott tulajdonjog kötelmi jogi korlátozása. A felek között biztosítéki jogviszony jön létre, amelynek tartalmát a hitelezői követelés érvényesítésének és az adósi váromány biztosításának kettős követelményrendszere határozza meg. E jogviszony közelebbi tartalmát, beleértve a biztosított követelés érvényesítésének a feltételeit, a felek határozhatják meg, a szerződési szabadság keretei között. A fizetésképtelenségi szabályozásnak erre az összetett jellegre kellene világosan átgondolt választ adnia, egyértelművé téve, hogy a jogalkotó milyen szerepet szán a fiduciárius biztosítékoknak.


Articles

Articles