Felelősségkorlátozás belvízi hajózás esetén 2019. szeptember 20.

Polgári jog

Kovács Zsolt és Csaba Orsolya honlapunkon közzétett cikkükben (https://gmtlegal.hu/hir/a-belvizi-hajozassal-osszefuggo-felelosseg-korlatozasa.php) a belvízi hajózással összefüggő felelősség korlátozásáról ír. A cikk - a szabályozás alapját képező strasbourgi egyezmény hatálybalépésének apropóján - ismerteti a felelősségkorlátozás módját és korlátait, különös tekintettel az egyezményt átültető magyar szabályok hiányosságaira. Az írás az AIDA Biztosítási Jogi Egyesület új elektronikus folyóiratában, a Kártérítési és Biztosítási Jogban is megjelent: https://kbj.hu/a-belvizi-hajozassal-osszefuggo-felelosseg-korlatozasa/

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Az Európai Unió Bíróságának ítélete az állam kártérítési felelősségének megállapításához szükséges feltételekről

Tényállás Az Európai Unió Bírósága (továbbiakban: EUB) egy nemrég hozott ítéletében (továbbiakban: Ítélet) lényeges megállapításokat tett...

Részletek

A belvízi hajózással összefüggő felelősség korlátozása

A felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény kihirdetéséről szóló 2017. évi CVII....

Részletek

Tisztázódott, hogyan kell alzálogjogot alapítani

Tisztázódott, hogyan kell alzálogjogot alapítani Módosult néhány zálogjogi szabály. A módosítás elsősorban az alzálogjog...

Részletek

Engedményezett követelés megfizetése és a kötelezett rosszhiszeműsége

A Kúria egy friss döntésében érintette az engedményezéssel és az engedményezési szerződéssel kapcsolatban a kötelezettől...

Részletek