Gárdos István cikke a biztosítéki átruházásról 2019. október 21.

Bank- és hiteljog

A Polgári Jog 2019/9-10. számában megjelent Gárdos István cikke a biztosítéki célú átruházásról. A tanulmány konklúziója szerint "Úgy tűnik, mintha a jogalkotó megijedt volna a Ptk.-módosítással teremtett szabadságtól, és egy fél hátraarcot csinált a zálogjog felé. E következetlenséget látva nehéz nem arra a következtetésre jutni, hogy a biztosítéki átruházással kapcsolatos módosításokra anélkül került sor, hogy a jogalkotó világos elképzeléssel rendelkezett volna arról, hogy mi ennek az intézménynek a tartalma, és mi a szerepe a dologi biztosítékok rendszerében."


Fidúcia, Zálogjog

Vissza a hírekhez

Hasonló híreink

Tisztázódott, hogyan kell alzálogjogot alapítani

Tisztázódott, hogyan kell alzálogjogot alapítani Módosult néhány zálogjogi szabály. A módosítás elsősorban az alzálogjog...

Részletek

Mire szolgál a zálogtárgy károsodására fizetett biztosítási összeg?

A jogvita tárgya A Pécsi Ítélőtábla egy 2005-ben kötött szerződés alapján fogyasztó részére nyújtott, jelzálogjoggal...

Részletek

Kérdések a biztosítéki célú adásvétel körül

A BH2017. 401. számú eseti döntésében a Kúriának elsődlegesen abban kellett állást foglalni, hogy egy 2013. december 16-án...

Részletek

Gárdos István és Tomori Erika cikke a Kúria 4/2016-os gazdasági elvi határozatáról

A Kúria 4/2016. számú határozatában úgy foglalt állást, hogy jövőben megszerzendő ingókra vagy követelésre alapított zálogjog,...

Részletek