Magyar szabályozás is várható a Gender Pay Gap témakörben

Munkajog 2024. június 21.

A nyilvánosan működő részvénytársaságok igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2381 irányelve (2022. november 23.) értelmében nemzeti szinten biztosítani kell, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaságokban 2026 nyaráig:

a nem ügyvezető igazgatói pozíciók legalább 40%-át az alulreprezentált nem tagjai töltsék be, vagy az összes igazgatói pozíció 33%-át az alulreprezentált nem tagjai töltsék be. 

A tagországoknak 2024. december 28-ig kell implementálniuk az irányelvet. Az irányelv itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32022L2381

Vissza a hírekhez