Tomori Erika kitüntetése

2020. szeptember 2.

Irodánk vezető partnere, dr. Tomori Erika 2020. augusztus 28-án a Budapest Ügyvédi Kamara által adományozott Eötvös Károly díjban részesült. Az Eötvös Károly-díj a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége által 1990-ben alapított díj, Eötvös Károly politikus, országgyűlési képviselő, író, publicista ügyvéd tiszteletére. A díj a Budapesti Ügyvédi Kamarán belül a legmagasabb hivatásrendi elismerés. A díjazottakat azok közül választják, akik az ügyvédi hivatás jó hírnevét öregbítve, példásan, szakmailag magas színvonalon, az ügyfelek érdekei és a törvényesség messzemenő tiszteletben tartása mellett gyakorolják hivatásukat, és közéleti elkötelezettségüket tettekkel bizonyították.

A Kamara a laudációban a következőket emelte ki:

"Pályakezdése irányát részben a véletleneknek, részben a kiváló kollégáknak köszönheti. Röviddel a kétszintű bankrendszer kialakulását megelőzően végezte el az egyetemet, így alkalma volt elhelyezkedni a kétszintű bankrendszernek köszönhetően létrehozott egyik kereskedelmi bankban. Mivel ekkor alakult ki az új gazdasági berendezkedésnek megfelelő pénzügyi közvetítőrendszer, így a bankrendszer is, a kezdetektől alkalma volt megismerni, kivételes esetben pedig alakítani is a bankok, majd később a tőkepiaci intézmények létrejöttével a hazai tőkepiaci szabályozást és a pénzügyi közvetítőrendszer működését.

A banki, pénzügyi jogászi munka a pénzügyi közvetítőrendszerbeli szabályok szaporodásával és a pénzügyi szolgáltatások egyre szofisztikáltabbá válásával specializációt kívánt. Szakterülete elsősorban az értékpapírok, majd a tőkepiaci szabályozás lett, természetszerűleg az ehhez kapcsolódó polgári jogi és társasági jogi területekkel együtt, valamint a bankjog.

Szakmai pályafutását banki jogtanácsosként kezdte, majd banki jogász kollégáival létrehozták ügyvédi irodájukat, amely mind a mai napig a pénzügyi közvetítőrendszer szinte valamennyi szereplője számára szolgáltatást nyújtva tisztán magyar irodaként működik.

A banki és tőkepiaci szabályozás megjelenésével a szakemberek képzésére is igény jelentkezett. Ennek köszönhetően került kapcsolatba először az ELTE Jogi Továbbképző Intézetével, majd a Közép-Európai Brókerképző Alapítvánnyal, a Bankárképző Központtal, a Budapesti Corvinus Egyetemmel is, a Budapest Institute of Bankikg Zrt.-vel és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézetével, illetve további olyan képző intézményekkel, ahol igény mutatkozott a pénzügyi jogi tudás oktatására. Ennek formája elsősorban a tantermi oktatás, azonban a legutóbbi időben – az idők szavának engedve – részt vesz az e-learning oktatási anyagok elkészítésében is.

Az ügyvédi és az oktatási tevékenység természetszerű velejárója az is, hogy a felmerülő kérdésekről esetenként megosztja véleményét a szakmai közönséggel előadások, illetve tanulmány formájában, és a hallgatói számára a hatályos joganyagból tankönyvet is biztosít.

2003-ban az ELTE, 2008-ban pedig a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docensi címmel ismerte el az oktatói tevékenységét.

Szakmai testületek munkájában is részt vesz: tagja volt fennállása alatt a Budapesti Értéktőzsde mellett működő jogi bizottságnak és a Budapesti Értéktőzsde Etikai Bizottságának, valamint a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságnak, jelenleg pedig tagja a Kereskedelmi Kamara Választottbírósága Pénz- és Tőkepiaci Szekciójának, valamint a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége Etikai Bizottságának."Vissza a hírekhez