Áttekintés

A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda egy független magyar ügyvédi iroda, amely magas színvonalú, személyre szabott jogi szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Arra törekszünk, hogy hatékonyan hozzájáruljunk az ügyfeleink működése során felmerülő jogi kockázatok megelőzéséhez, illetve kezeléséhez.

Kiemelkedő szakterületünk a bankjog, a tőkepiaci és értékpapírjog, valamint a biztosítási jog. Ezen felül számottevő tapasztalattal rendelkezünk a társasági jog, versenyjog, munkajog és az állami szerződések területén is. Tevékenységünkben jelentős szerepet játszik ügyfeleink képviselete peres és peren kívüli vitarendezési eljárásokban.

Hosszú idő óta fennálló kapcsolatunk van néhány nemzetközi jogi irodával, amelynek nincs állandó jelenléte Magyarországon. Irodánk tagja az Advoc nemzetközi hálózatnak, valamint közel 10 évig tagja volt az Employment Law Alliance, nemzetközi munkáltatói érdekeket képviselő jogászi együttműködésnek. Ezen együttműködések, illetve a tagságunk alapján kialakult szakmai kapcsolatok révén külföldi jogi probléma esetén is hatékony segítséget tudunk nyújtani ügyfeleinknek. Ugyanakkor annak az előnyét is élvezzük, hogy más országokban működő Advoc tagok tőlünk kérnek jogi szolgáltatást.

Több kollégánk dolgozott vagy tanult külföldön, Nyugat-Európában vagy az Amerikai Egyesült Államokban. Ezek a tapasztalatok segítenek abban, hogy jobban megértsük külföldi ügyfeleink igényeit és munkastílusát.

Szakmai elismertségünket mutatja, hogy munkatársaink közül többen rendszeresen publikálnak, könyvet írnak, előadásokat tartanak különféle szakmai rendezvényeken és oktatási intézményekben, és tagjai vagyunk több fontos társadalmi, szakmai szervezetnek is.

A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda a Budapesti Ügyvédi Kamarában 0602 szám alatt bejegyzett ügyvédi iroda. Az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Célunk, hogy – a jogi szolgáltatások piacának a bank-, értékpapír- és biztosítási jog terén kiemelkedő szaktudással rendelkező fontos szereplőjeként – magas színvonalú, a szakmai és etikai követelményeket messzemenően tiszteletben tartó szolgáltatással segítsük ügyfeleinket céljaik megvalósításában.