Biztosítási jog

A biztosítási jog minden területén nyújtunk jogi tanácsadást ügyfeleink számára. Szakmai tapasztalatunk felölel a biztosítási piac működéséhez kapcsolódó minden területet. Csapatunk felkészült arra, hogy támogatást nyújtson ügyfeleink számára a napi működést érintő compliance kérdésekkel kapcsolatban, szerződésminták, belső szabályzatok elkészítéséhez, a prudenciális felügyeletet ellátó szerv előtti eljárás során, a felmerült, akár hazai vagy nemzetközi fórumok előtti bonyolult jogvitákban. Ügyfeleink között a biztosítási piac valamennyi szereplője megtalálható: a hazai és külföldi biztosítók, a közvetítők, az MNB, a szakmai szövetségek, a biztosítók ügyfelei közül az ipari és kereskedelmi vállalatok.

Tevékenységünk

Szerződéses konstrukciók kialakítása, véleményezése

E körben a biztosítási szektorban felmerülő valamennyi szerződéstípus kapcsán bőséges tapasztalattal rendelkezünk a biztosítási termékek általános szerződési feltételei, illetve egyedi biztosítási szerződések kidolgozásától az alkuszi, illetve a függő közvetítői megbízási szerződéseken, át a viszontbiztosítási, illetve kiszervezési szerződésekig. Jogi szolgáltatásainkat nemcsak biztosítók, illetve biztosításközvetítők részére nyújtjuk, számos esetben képviselünk hitelintézeteket, kereskedelmi és ipari nagyvállalatokat biztosítókkal kötött értékesítési, illetve biztosítási szerződéseik előkészítése és megkötése során. Kollégáink az ügyfeleink igényeit, üzleti stratégiáját ismerve, a piaci szokások ismeretében hatékony megoldásokkal mozdítják elő az üzleti tárgyalásokat. A hagyományos szerződéskötési eljárásokon kívül csapatunk a biztosítási szerződések közbeszerzési eljárás keretében történő megkötésében is képes hatékony támogatást nyújtani mind ajánlatkérőknek, mind ajánlattevőknek.

Alapítás, engedélyezés, felügyeleti kérdések

Rendszeresen veszünk részt piaci szereplők alapításában, átstrukturálásában és engedélyeztetésében, az egyes társaságok működése kapcsán felmerülő felügyeleti kérdések megoldásában akár az MNB-hez intézett állásfoglaláskérés, akár az MNB-vel történő konzultáció útján.

Portfólióátruházás

A változó piaci körülményekre a piaci szereplők nemegyszer szerződésállományuk teljes vagy részleges átruházásával, illetve a versenytársak szerződésállományának felvásárlásával reagálnak. Irodánk képes szakszerűen, a biztosítás szakmai háttér megfelelő mélységű ismeretében kezelni az állományátruházások kapcsán felmerülő komplex problémákat, a szerződéses kérdésektől a felügyeleti engedélyeztetésen át az adózási kérdésekig.

Kárügyek

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk komplex, nagyértékű kárügyek megoldásában, ipari turbináktól, raktárleégésen át a vezető tisztségviselők felelősségéig. Csapatunk biztosítók és ügyfelek képviseletét egyaránt ellátja, minden esetben törekedve arra, hogy mindkét fél számára elfogadható megoldás szülessen a kár rendezésére. Szakmai ismereteink és csapatunk tagjainak személyes elismertsége sokszor segített abban, hogy a felek elfogadják egymás álláspontját. Nemzetközi elemet hordozó, például más EU tagállamban működő biztosítói fióktelepet érintő állományátruházások esetén külföldi társirodáinkkal együttműködve nyújtunk teljes körű szolgáltatást. A biztosítók közötti állományátruházások mellett a biztosítási alkuszok közötti állományátruházások kapcsán is segítjük biztosításközvetítő ügyfeleinket.

Vitarendezés

A peres csapattal együttműködve rendes és választottbíróság előtt is képviseljük ügyfeleinket. Vitarendezési gyakorlatunk szerződéses jogviták és kárügyek mellett kiterjed az MNB határozatainak bírósági felülvizsgálatára is.

Compliance

A folyamatosan változó jogi környezethez való alkalmazkodás még a legnagyobb vállalkozás számára is komoly nehézséget jelenthet. A csapatunk alapos ismerettel rendelkezik a biztosítók és biztosításközvetítők napi működésére vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban, így segítséget tudunk nyújtani az ügyfeleink számára az új szabályokhoz való igazodás során. Számos felügyeleti ellenőrzés során nyújtottunk hatékony támogatást a piaci szereplőknek.

Vegyes ügyek

Támogatást nyújtottunk és nyújtunk biztosítók és biztosításközvetítők számára komplex adatkezelési kérdések megválaszolásával kapcsolatban. Segítjük az ügyfeleinket a keresztértékesítési lehetőségek kiaknázásában, elsődlegesen a biztosítás, a befektetések és a banki termékek körében.

Közelmúltbeli tranzakciók:

  • vezető tisztségviselő képviselete, a vele szemben a társaság által támasztott potenciális kárigény kapcsán
  • kiskereskedelmi áruházlánc képviselete biztosítóval kötött együttműködési (értékesítési) megállapodás során
  • ajánlattevő biztosító képviselete kiemelt jelentőségű infrastrukturális cég speciális felelősségbiztosítására kiírt közbeszerzési eljárásában
  • biztosításközvetítői cégcsoport próbaauditja várható felügyeleti ellenőrzésre való felkészülés céljából
  • biztosító peres képviselete nagyértékű hitelbiztosítási kárügyekben
  • unit linked biztosítási termékcsalád és termékdokumentáció kidolgozása
  • biztosító alapítási és tevékenységi engedélyezésének előkészítése

Irodánkról

Irodánkról