Munkajog

Munkajogi tevékenységünk az általános munkajogi tanácsadáson, valamint ügyfeleink üzleti folyamatainak, napi tevékenységének munkajogi támogatásán túlmenően többek között munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítését, a munkaidő beosztásával, munkarenddel, javadalmazással kapcsolatos tanácsadást, új struktúrák bevezetésével kapcsolatos támogatást, a munkáltató belső szervezeti struktúrájának, munkaügyi kapcsolatainak és működésének munkajogi szempontok szerinti teljes körű átvilágítását, a munkaviszony fennállásával kapcsolatos dokumentumok, belső szabályzatok, juttatási rendszerek kialakításával kapcsolatos támogatást, különböző ügyletek, tranzakciók munkajogi vonatkozású jogi kockázatainak feltárását, munkaügyi vitákkal kapcsolatos peres és nemperes képviselet ellátását, valamint szervezeti átalakulások lebonyolításával kapcsolatos tanácsadást ölel fel.

Irodánk közel 10 évig tagja volt az Employment Law Alliance nevű nemzetközi munkajogi szakmai hálózatnak. Továbbra is fennálló kapcsolatainknak köszönhetően a hálózat tagjainak szaktudására továbbra is számíthatunk, ha ügyfeleinknek külföldi munkajogi szakismeret szükséges.