Társasági jog

Irodánk hatékony megoldásokat nyújt társasági, cégjogi, vállalati tranzakciós és kereskedelmi ügyekben.

Segítünk ügyfeleiknek megtalálni a tervezett gazdasági tevékenységhez leginkább illő társasági formát, és a formaválasztást követően a társaságok létrejöttéhez kapcsolódó dokumentumokat ügyfélre szabottan elkészítjük. Egyszerűbb társaságok esetén kész dokumentumokkal várjuk az ügyfeleinket, míg komplex igények esetén az egyéni elvárásoknak megfelelő társasági és egyéb, az együttműködést segítő szerződéseket készítünk elő, és támogatjuk az ügyfeleinket ezen dokumentumoknak a többi taggal történő letárgyalásában.

Tanácsot nyújtunk nyilvánosan és zártkörűen működő részvénytársaságok és más társaságok, valamint azok tagjai részére a jogszabályoknak és a tagok üzleti érdekeinek megfelelő társasági jogi, cégjogi dokumentumok elkészítésében, és képviseljük ügyfeleinket az alapítással és a működéssel kapcsolatos, hatóságok előtti eljárásokban is. Jogi támogatást nyújtunk ügyfeleink részére, ha az üzleti céljaik eléréséhez az érdekeiknek megfelelő megállapodások elkészítése szükséges.

Támogatjuk ügyfeleinket kereskedelmi megállapodások kidolgozásában, üzleti tárgyalásaik során, és akkor is, ha a szerződéses viszonyaikból fakadó problémáik jogi megoldását keresik. Célunk, hogy ügyfeleink üzleti céljainak megvalósítását egyéni igényeket kiszolgáló jogi támogatással segítsük.

Fontos szakterületünk a vállalatfelvásárlási ügyekben nyújtott jogi tanácsadás. Tapasztalattal rendelkezünk társasági részesedések, üzletágak és eszközök adásvételével kapcsolatban. Részt veszünk a tranzakció valamennyi fázisában a tervezéstől az átvilágítási szakaszon keresztül a tranzakciós dokumentumok elkészítésén és letárgyalásán át a teljesítés feltételeinek utólagos ellenőrzését magában foglaló zárásig.

Tapasztalatunk:

Vállalatalapítások

Rendszeresen nyújtunk jogi tanácsot gazdasági társaságok alapításához. Amellett, hogy széleskörű gyakorlatunk alapján kész megoldásokkal várjuk ügyfeleinket, összetettebb ügyletek esetén az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő dokumentumokat dolgozunk ki. Ha a társaság alapítása felügyeleti engedélyt igényel vagy bejelentést tesz szükségessé, jogi támogatást nyújtunk ügyfeleink számára az engedély megszerzése, a bejelentés megtétele során.

Vállalatfelvásárlások

Tapasztalattal rendelkezünk a vállalatfelvásárlások különböző formáiban mind eladói, mind vevői oldalon. Támogatást nyújtunk ügyfeleinknek az elérni kívánt célhoz kapcsolódó szerződéses megoldások kiválasztásában.

Gazdasági társaságok átalakítása

A gazdasági társaságok életében számos okból bekövetkezhet olyan helyzet, amely a társaság addigi működésének átfogó felülvizsgálatát teszi szükségessé. Nem csupán működési nehézségek eredményezhetnek ilyen helyzetet; restrukturálásra sor kerülhet például a társaság – vagy a társaság egy részének – értékesítése esetén. Készek vagyunk arra, hogy e folyamat során végig támogatást nyújtsunk ügyfeleink számára cégek formaváltása, egyesülése, szétválása kapcsán.

Start up-ok

Szívesen támogatjuk a növekedési potenciállal rendelkező, induló vállalkozásokat. Komoly tapasztalatunk van a reménybeli tőkebefektető fogadására alkalmas cég alapítási és működési dokumentációjának elkészítésében, szervezetének és működtetésének kialakításában.

Tapasztalataink szerint egy vállalkozás indításánál, különösen egy gyors és nagy növekedési lehetőséggel bíró cég esetében kulcsfontosságú, hogy az alapításhoz szükséges kötelező cégiratokon túl a vállalatépítés az első perctől olyan jogi támogatást kapjon, ami lehetővé teszi a későbbi tőkebevonást, a nemzetközi piacra való kilépést vagy akár a tőzsdei bevezetést is.

Irodánk a szolgáltatások és a díjazás szempontjából is egyedi megoldásokat kínál az induló és a naggyá válás lehetőségével rendelkező vállalkozások tulajdonosai és vezetői részére.

Szolgáltatásaink kiterjednek

 • már a létesítést megelőző háttérmegállapodások elkészítésére,
 • a startup értékét adó megoldások, szellemi alkotások (szoftver jogok, védjegyek, know-how stb.) megfelelő biztosítására és védelmére,
 • a belső és külső szerződéses kapcsolatokat rendező iratok (munkaszerződések, megbízási, vállalkozási szerződések, ügynöki, értékesítési megállapodások stb.) előkészítésére,
 • a szakszerű vállalatirányításhoz szükséges okiratok (társasági jogi előterjesztések, jegyzőkönyvek stb.) szerkesztésére,
 • a finanszírozási szerződések előkészítésére és véleményezésére.

Gyakorlatunk van a felfutó vállalkozás értékesítése során a nemzetközi és hazai tőkebefektetőkkel, pénzügyi és stratégiai partnerekkel kötendő szerződések elkészítésében és az alapító tulajdonosok, valamint a menedzsment jogok védelmét biztosító szerződéses megoldások, speciális üzletész- és részvény konstrukciók kidolgozásában.

Cégjogi perek

Rendszeresen látunk el képviseletet cégjogi jogvitákban. Peres tapasztalatunk kiterjed

 • a tagok közötti jogvitákra,
 • a tagok és a társaságok közötti, így például tagkizárással kapcsolatos jogvitákra,
 • a vezető tisztségviselővel szembeni kártérítési felelősség érvényesítésére,
 • a hitelezőknek a korlátolt felelősségű taggal szembeni igényérvényesítésére,
 • a létesítő okirat (társasági szerződés, alapszabály) érvénytelenségének megállapítási iránti perekben való képviseletre.

Corporate housekeeping

Számos társaság részére nyújtunk folyamatos cégjogi tanácsadást. A tevékenységünk e körben kiterjed a cég működésére vonatkozó jogi követelményekről szóló tájékoztatásra, a működéssel kapcsolatos határozatok meghozatalával kapcsolatos szolgáltatásokra. Igény szerint ennél szélesebb körben is nyújtunk támogatást társaságoknak például folyamatos jogszabályfigyelés, jogi monitoring vagy vállalati compliance kapcsán.

Közelmúltbeli tranzakciók:

 • Részt vettünk pénzügyi-, tőke- és biztosításpiaci szolgáltatók, közvetítők teljes üzletága szerződésállományának átruházásában, az átruházási szerződésekhez kapcsolódó cégjogi változások jogi kezelésében.
 • Részt vettünk több zártkörűen működő részvénytársaság alapításában. A legutóbbi ilyen társaságot az alapítók 100 millió forint alaptőkével alapították.
 • Jogi és tranzakciós tanácsadással segítünk egy zártkörűen működő részvénytársaságot abban, hogy nyilvánosan működő részvénytársaságként folytathassa a tevékenységét.
 • Ügyfelünk több cégében végzett tevékenységének összevonását társaságai cégjogi összeolvadásával Irodánk közreműködésével valósította meg.
 • Megbízónk egy másik vállalkozás egyik üzletágat úgy vásárolta meg a további működtetés céljából, hogy az üzletágat cégjogilag – kft. formájában való kiválással, mely kiválás során a jogi tanácsadó Irodánk volt - új cég formájában vásárolta meg.
 • Kft. formájában működő ügyfelünk külföldi tagja üzletrészét adásvétel útján a társaság belföldi tagjára ruházta.
 • Ügyfelünk cégek megvásárlásához a jogi átvilágítási feladatokkal Irodánkat bízta meg.
 • Eredménnyel képviseltünk egy gazdasági társaságot a tagok által indított, taggyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránti, és létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti perekben.

Irodánkról

Irodánkról