Vitás kérdések rendezése

Irodánk egyike a jogvitákkal foglalkozó legelismertebb praxisoknak a piacon. Rendszeresen adunk tanácsot magyar és külföldi piaci szereplőknek különböző peres, választottbírósági és egyéb vitás ügyekben. Ügyfeleink kockázatait szektorspecifikus, innovatív stratégiákkal minimalizáljuk. Minden esetben arra törekszünk, hogy az esetleges jogviták minél kevésbé zavarják meg ügyfeleink üzletmenetét és megoldásainkat ügyfeleink üzleti igényeihez igazítjuk. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk mind a felperesi, mind az alperesi érdekek képviseletében. Megfontolt jogi elemzésen alapuló pertaktikai javaslataink alkalmasak ügyfeleink stratégiájának érvényre juttatására, akár az ellenfél taktikájának ellenében is.

Az általunk nyújtott szolgáltatás során kiemelt hangsúlyt fordítunk arra, hogy ügyfeleink lehetőség szerint elkerüljék a pereket. Az általunk készített szerződésekben törekszünk olyan mechanizmusokat kialakítani, amelyek segítik e cél elérését. A kialakult jogvitában célunk, hogy a felek békés úton rendezzék a jogvitáikat. Elismertségünket a különböző jogászi rangsorok visszaigazolják.

Tapasztalatunk

Pénzügyi és befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó perek

A pénzügyi közvetítőrendszerhez tartozó vállalkozások működésének, továbbá a rájuk vonatkozó szabályozás alapos ismerete birtokában rendszeresen látunk el jogi képviseletet a szolgáltatásaikkal kapcsolatos perekben. Támogatást nyújtunk ügyfeleinknek a Magyar Nemzeti Bank által indított felügyeleti eljárásokban, valamint az ezen eljárásokban hozott határozatokkal kapcsolatos perekben. Jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk továbbá a banki és befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákkal kapcsolatban.

Társasági jogi és kereskedelmi jogi perek

Támogatást nyújtunk ügyfeleinknek a társasági jog teljes spektrumán, így a társaságok működésével kapcsolatos jogvitákkal kapcsolatban is. Ellátjuk társaságok képviseletét például tagkizárással kapcsolatos perekben, valamint tagok és részvényesek képviseletét a társasággal vagy a vezető tisztségviselőkkel szembeni perekben. Ellátjuk ügyfeleink jogi képviseletét az üzleti tevékenységükkel kapcsolatos perekben is.

Kártérítési perek

Nagy tapasztalattal rendelkezünk kártérítési jogi perekben. Ilyen perekben ellátunk jogi képviseletet akár mind károsult, mind állítólagos károkozó oldalán. Tevékenységünk kiterjed a versenyjogi jogsértésekből fakadó kártérítésekre is.

Munkaügyi perek

Munkajoggal foglalkozó kollégáink nem csupán a jogvitákat megelőző tanácsadást nyújtanak, de jogi képviseletet is ellátnak munkaügyi perekben mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon.

Biztosítási perek

A biztosítók működésének, továbbá a rájuk vonatkozó szabályozás alapos ismerete birtokában rendszeresen látunk el jogi képviseletet biztosítással kapcsolatos jogvitákban mind biztosítotti, mind biztosítói oldalon.

Választottbírósági eljárások

Az állami bíróságok előtti eljárások mellett választottbírósági eljárásokban is ellátjuk az ügyfeleink képviseletét. Jelentős tapasztalattal rendelkezünk pénz- és tőkepiaci jogviták választottbíróság előtti rendezésében, de számos kereskedelmi jogvitában is elláttunk képviseletet mind a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságon, mind nemzetközi választottbíróságon. Irodánk számos tagja jár el rendszeresen válaszottbíróként állandó és ad hoc válaszotttbíróságokon.

Békéltető testület előtti eljárások

Rendszeresen képviselünk ügyfeleket a Pénzügyi Békéltető Testület előtt.

Közelmúltbeli megbízások:

  • egy nemzetközi tehergépjárműgyártó cégcsoport képviselete az Európai Bizottság kamionkartell ügyben hozott határozatán alapuló magyarországi kártérítési perekben;
  • több hazai bank képviselete spekulatív befektetésekkel kapcsolatos választottbírósági eljárásokban és perekben;
  • több száz részvényes képviselete az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt a Magyar Állammal szemben indított eljárásban;
  • egy Európai Unión kívüli bank képviselete az Alkotmánybíróság előtt alapjogi panasz eljárásban;
  • egy hazai bank képviselete bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos perben;
  • önkormányzat képviselete a Magyar Állam által indított kisajátítási eljárásban;
  • nemzetközi fuvarozók és biztosítók képviselete fuvarozással összefüggő jogvitákban;
  • pénzügyi intézmények képviselete a Magyar Nemzeti Bank által folytatott eljárásokban hozott határozatok megtámadása kapcsán

Irodánkról

Irodánkról