1993 - Konzorciális hitelnyújtás, hitelátruházás

Előszó

A konzorciális hitelezést és a hitelátruházást két olyan jelenségnek tekintjük, amelyek egymáshoz közel állnak, és amelyek elterjedése módosítja a bankokról és a banki hitelezésről kialakult hagyományos képünket.

A konzorciális hitelezésnek hosszú múltja és kialakult gyakorlata van, ezért az azzal kapcsolatos tudnivalók könnyen hozzáférhetőek, a nemzetközi gyakorlatba bekapcsolódott bankárok számára nagyrészt ismertek. Összefoglalónk elsődleges célja, hogy hozzájáruljunk a nemzetközi gyakorlatban bevett angol jogi kifejezések és megoldások honosításához, megkeressük az ott alkalmazott jogi megoldásoknak a megfelelőjét a magyar jogban és a magyar szaknyelvben.

A hitelek átruházása csupán az utóbbi két évtizedben vált széleskörű gyakorlattá, és talán viszonylagos fiatalságának is a következménye, hogy vele kapcsolatban számos, az ügylet alapjait érintő jogi probléma merül fel, amelyekre a nemzetközi gyakorlatban sokféle és jogilag nem mindig teljesen megnyugtató megoldás születik. A bankárok meghallgatják a jogi aggályokat, törekszenek a jogi kockázatok kivédésére, azonban a saját üzleti megfontolásaikat követik azokban a kérdésekben, amelyekben a jognak nincs megoldása. A hitelátruházás kérdéskörének sajátos aktualitást ad az ezév elején végrehajtott hitelkonszolidáció; mi azonban nem ezt tekintjük modellnek, hanem az egyenrangú bankok között, üzletszerűen megvalósuló hitelátruházást.

Mind a konzorciális hitelezés, mind pedig a hitelátruházás gyakorlatában jelentős szerep jut a jogi szakértőknek. A független jogászok, jogi irodák közreműködésének egyik terméke, a jogi vélemény, fontos része a hitelezési dokumentumoknak. Összeállításunk utolsó részében ennek funkciójáról és néhány tipikus, fontos eleméről szólunk.

Első kísérletnek tekintjük összeállításunkat, amelyet azért bocsátunk útjára ebben a nyers formában, mert mindennapi munkánkból úgy érezzük, hogy a gyakorlat számára még így is segítséget jelenthet.

Nem nyújthatunk többet, mint a téma vázlatos áttekintését. Az élet természetesen ennél sokkal színesebb, és az egyes esetekben alkalmazott megoldások eltérhetnek az általunk írtaktól. Ez a különbség nem csupán az ügylet sajátos üzleti tartalmából, hanem az eltérő jogi megközelítésből is fakadhat. Az egyes ügyekben közreműködő szakemberek feladata az, hogy megtalálják azokat a válaszokat, amelyek az egyedi körülmények figyelembevételével, ott és akkor megoldást jelentenek.

Forgassák írásunkat haszonnal, és kérjük, véleményükkel, javaslataikkal, kérdéseikkel keressenek meg bennünket!

Budapest, 1993. december

Gárdos, Benke, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek