2004 - Az Európai Uniós jogszabályok hatása

Előszó

2004. május 1-jén hazánk az Európai Unió tagjává vált. Általában azt gondoljuk, hogy a csatlakozás elsősorban politikai és gazdasági szempontból jelentős, az Európai Unió azonban nem csupán politikai és gazdasági közösség, hanem egy új jogrend is. Az Unió a tagállamok jogi úton létrehozott társulása, amelynek — amint ezt az elfogadásra ajánlott Alkotmány is hangsúlyozza — egyik alapvető értéke a jogállamiság, és amely, a céljai elérése érdekében jelentős feladatának tekinti a tagállamok jogának széles körben való összehangolását.

A jogharmonizáció egyik elsődleges területe a gazdaság, amelyen belül kiemelésre érdemes a társasági jog, mint a vállalkozás és letelepedés szabadságának egyik alapja; a versenyjog, amely a közös piacon a torzulásmentes versenyt szolgálja; és a bank- és értékpapírjog, amely a modern gazdaság egészséges vérkeringését biztosítja.

Talán nem véletlen egybeesés, hogy az említett területek hosszú évek óta Irodánk meghatározó tevékenységi körét alkotják. Ezért idei karácsonyi füzetünkben az Európai Unió jogának, illetve a közösségi és a magyar jog egymáshoz való viszonyának néhány alapvető sajátosságát mutatjuk be e mindannyiunk számára fontos területeken.

Nem is a konkrét szabályok ismertetése a legfontosabb, hanem annak tudatosítása, hogy semmilyen jogi kérdést nem lehet megválaszolni anélkül, hogy tisztáznánk annak összefüggését a közösségi joggal. Egyes esetekben a közvetlenül alkalmazandó közösségi jogszabályokra kell tekintettel lenni, máskor a közösségi jogszabályok segítenek a nemzeti jog helyes értelmezésében, vagy az Európai Bíróság gyakorlata ad iránymutatást.

Boldog Karácsonyt, és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk valamennyi ügyfelünknek és barátunknak.

Budapest, 2004. december

Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek