2011 - Az új Ptk. szerződési joga

Előszó

Tavalyi karácsonyi füzetünket azzal kezdtük, hogy izgalmakban, eseményekben és kihívásokban gazdag évünk volt. Panaszra az idei évben sem lehetett okunk, hónapról hónapra jelentek meg a jogrendszert alapjaiban átalakító jogszabályok; és a jogalkotás lendületének csökkenése a közeljövőben sem várható. Az állandó változás közepette ez évben is folytatódott a polgári jogi kodifikáció. Nagy jogági kodifikáció megvalósításához konszolidált időszak az ideális. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója ennek megfelelően rögzíti a következőket:

A Magyarországon 1990 óta követett társadalompolitikai célkitűzések és az azok megvalósítására elfogadott alkotmányos garanciák a mai fejlett Európában, mindenekelőtt az Európai Unióban tömörült államokban elfogadott társadalomképet, vagyis a szociális piacgazdaság társadalmi modelljét tekintik mintának. Ezt a célkitűzést kell szolgálnia a megalkotandó Polgári Törvénykönyvnek is. A Koncepció ezért abból indul ki, hogy az új Polgári Törvénykönyvben egy szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaság magánjogi feltételeit kell megteremteni. […] A piacgazdaság társadalmi modellje a magánjogi szabályozásban mindenekelőtt a magántulajdon teljes körű elismerését és védelmét jelenti. […] Ebből egyenesen következik a tulajdonosok magánautonómiájának messzemenő elismerése a magánjogi viszonyokban. […] A magánautonómia egyik legfontosabb következménye a szerződési szabadság elve.” (Az új Polgári Törvénykönyv koncepciója, elfogadva a 1003/2003.
(I. 25.) Korm. határozattal.)

Mai korunk nem nevezhető konszolidáltnak, ennek megfelelően az új Ptk. kapcsán is van számos bizonytalanság. A szerződési jog általános része, miközben a polgári jog talán legszínesebb, és a mindennapi munkánkat legközvetlenebbül érintő területe, a kodifikációnak is az egyik legkiérleltebb, legkevésbé vitatott anyaga. Ezért idei karácsonyi füzetünkben a szerződési jog újdonságai közül mutatunk be néhányat, abban a reményben, hogy az itt írtak a belátható jövőben hatályos joggá válnak.

Reméljük, e kiadványunkkal is hozzájárulunk ahhoz, hogy barátaink és ügyfeleink folyamatosan figyelemmel kísérjék a kodifikáció eredményeit.

Békés Karácsonyt és boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2011. december

Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek