2015 - A kezesség aktuális kérdései

Előszó

2015 nevezetes esztendő volt. Ez volt az első olyan év, amelynek egészében hatályban volt az új Polgári Törvénykönyv. Bár sajnálatos módon a pénzügyi intézmények számára 2015 mégsem elsősorban erről, hanem a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos jogszabályok alapján indított perekről és a sokmilliárdos elszámolásról lesz nevezetes, mi optimistán az idei karácsonyi füzetünkhöz is a Ptk.-ból választottunk témát. A kódex ugyanis előreláthatóan hosszú időn át kimeríthetetlen forrása lesz az alaposabb elmélyülést igénylő kérdéseknek.

Sok újdonságot tartalmaz például a pénzügyi szféra számára különösen jelentős biztosítékok joga. E jogterület jelentőségét mutatja, hogy mind a dologi jogban, mind pedig a kötelmi jogban új részek születtek ennek szabályozására. 

Idei karácsonyi füzetünk témájául a talán legszélesebb körben alkalmazott biztosítéki szerződést, a kezességet választottuk. Ennek oka egyrészt az, hogy a Ptk. lényeges pontokon változtatott a kezesség szabályain, másrészt az, hogy a kezesség - a szűken vett polgári jog területén túl - a fizetésképtelenségi jognak is lényeges eleme. A fizetésképtelenség joga pedig szintén örökzöld téma, és 2015 ezen a területen is lényeges változást hozott a magáncsőd intézményének bevezetésével.

Úgy gondoljuk tehát, hogy a kezesség érdekes és aktuális téma, amellyel kapcsolatos kérdések a következő esztendőkben is visszatérően fel fognak merülni.

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Budapest, 2015. december 

Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek