2016 - Fogyasztó a Ptk.-ban

ELŐSZÓ

A XIX. századi európai magánjog a klasszikus piacgazdaság jogelvein alapult. A mai fogalmaink szerinti fogyasztót a jogalkotók és a bíróságok nem különböztették meg a szerződést kötő többi piaci szereplőtől, velük azonos magánautonómiával rendelkezőnek tekintették, és ezért a védelméhez elegendőnek tartották a magánjog klasszikus eszközeit. 

A XX. század harmincas éveitől – először az Egyesült Államokban – megjelentek a blankettaszerződések, amikkel az újdonságnak számító tömegárukat értékesítették. A tömegáru megvásárlásakor a fogyasztó már nem volt abban a helyzetben, hogy a szerződés egyes pontjairól külön egyeztethessen, azt megtárgyalhassa. Csak arról dönthetett, hogy megköti a szerződést, vagy sem, de annak tartalmát nem tudta befolyásolni (ún. adhéziós szerződés). A fogyasztó kiszolgáltatott helyzetére reagálva jött létre – a versenyjogi szabályok mellett – a fogyasztóvédelem, amely a fogyasztó helyzetéből következő aszimmetriát csökkentendő a fogyasztó részére többletjogokat biztosít. Ennek a modellnek a megvalósulása az Európai Unió fogyasztóvédelmi joga. A közösségi jog 1975-ben deklarálta a fogyasztói alapjogokat1, 1993-ban született meg az első, ezeket a jogokat szabályozó norma2, majd a Maastrichti Szerződés3 a közösségi politika legmagasabb szintjére emelte a fogyasztó védelmét. Az elmúlt években számtalan további uniós jogszabály jelent meg, amely a fogyasztó védelmét kívánta szolgálni.

Bár hazánkban a régi Ptk. az uniós jog implementálásával már 1998-ban tartalmazott több fontos fogyasztóvédelmi szabályt, a gyakorlatban – ahogy azt a közzétett jogesetek száma jól tükrözi – számos kérdésben mind a mai napig bizonytalanságot okoz mind a fogyasztó fogalmának értelmezése, mind a jogszabályok által támasztott követelményeknek való megfelelés. Az idei karácsonyi füzetünkkel e problémák megoldásához kívánunk segítséget nyújtani.

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Budapest, 2016. december

Gárdos Füredi Mosonyi Tomori 
Ügyvédi Iroda

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide. 

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek