2019 - Közvetítők a pénzügyi piacon

Előszó

Irodánk régi hagyományát folytatva készítettük el, nyújtjuk át idei karácsonyi füzetünket, amely a pénzügyi piacokon működő közvetítőkre vonatkozó előírásokat mutatja be. A 2010-es karácsonyi kiadványunk már foglalkozott ezzel a témával. Kilenc év nagy idő, ez alatt új, a közvetítői szerződést nevesített megállapodásként szabályozó polgári törvénykönyv, új hitelintézeti és biztosítási törvény lépett hatályba, átültetésre került a tőkepiacot szabályozó MiFID II irányelv, önálló törvénybe kerültek a fizetési szolgáltatások, nem utolsó sorban pedig szakmai követelményekkel, jutalékra vonatkozó előírásokkal gazdagodott a közvetítőket érintő joganyag.

A felügyeleti hatóság tíz évvel ezelőtti közleménye leszögezte, hogy az ügyfelek érdekeinek védelme érdekében minden szektorra érvényes, egységes szabályozásra, átláthatóbb rendszer kialakítására van szükség. Ahogy az alábbi karácsonyi füzetünkből kitűnik, ez a támogatandó cél egyelőre sajnos nem valósult meg; a gyakorlatban az egyes pénzügyi ágazatok közvetítőinek szabályozása – bizonyos részelemek kivételével – nem nagyon került közelebb egymáshoz. Ez a széttagoltság sokszor nehéz feladat elé állítja a közvetítőket, az őket megbízó engedélyes szolgáltatókat, és képes zavarba hozni a végső ügyfeleket is.

Reményünk szerint ez a karácsonyi kiadvány segít abban, hogy átlátható kép alakuljon ki a különböző ügynökök, alkuszok, közreműködők szektoráról, az ezen a piacon működő közvetítőkkel szembeni követelményekről, a közvetítők lehetőségeiről.

Békés karácsonyt és sikeres új évet kívánunk valamennyi barátunknak!

A teljes karácsonyi füzet letöltéséhez (PDF) kattintson ide.

Karácsonyi füzetek

Karácsonyi füzetek