Dr. Gárdos Péter

partner

Elsődleges szakterülete a szerződési jog és a kereskedelmi jog.

Gárdos Péter 2003-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1999-2003 között a Bibó István Szakkollégium tagja volt. 2008-ban doktori fokozatot szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ugyancsak 2008-ban kereskedelmi szakjogász diplomát (LL.M.) szerzett.
2003 és 2004 között az Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi Irodában volt ügyvédjelölt. 2004 és 2008 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban dolgozott a Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztályon, majd osztályvezetőként az Alkotmányjogi Főosztályon. 2008-ban csatlakozott a Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodához. 2014 óta partner az irodában.

2003 és 2010 között részt vett az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében. Szerzője a Szakértői Javaslat több fejezetének, a szerkesztő munkatársa és több fejezet szerzője az ún. Bizottsági Javaslat magyarázatokkal ellátott változatának, a Complex Kiadónál megjelent, A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal című kötetnek, és szerkesztője és szerzője az ugyancsak a Complex Kiadónál megjelent Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz című kötetnek. Számos cikke jelent meg elsődlegesen a szerződési jog köréből, monográfiája jelent meg az engedményezésről, szerkesztője a Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből című kötetnek. Rendszeresen tart előadásokat az új Polgári Törvénykönyvről, tanít az ELTE Polgári Jogi Tanszékén, a Bibó István Szakkollégiumban, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézetében.

2012 és 2014 között a Kúria főtanácsadója volt. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság általános és pénz- és tőkepiaci szekciójának választottbírója.

Elsődleges szakterülete a szerződési jog és a kereskedelmi jog.  

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. 

Angolul és németül beszél.

Róla írták