Munkatársaink

Dr. Gárdos Péter

partner

gardos.peter@gmtlegal.hu

outlook névjegy

Elsődleges szakterülete a szerződési jog és a kereskedelmi jog.

Fióktelep, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és a pénzügyi fióktelep
The International Comparative Legal Guide to: Securitisation 2015 Edition
A kölcsönszerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye
Securitisation in Hungary
Biztosítéki tulajdon a felszámolási eljárásban
A lízingbeadó és a faktor mint hitelező a felszámolási eljárásban
A kölcsönszerződés érvénytelenségének jogkövetkezménye
Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz
A kölcsönszerződésből fakadó követelések elévülésének kezdő időpontja
Faktoring az új Ptk.-ban
A vezető tisztségviselők felelőssége az új Polgári Törvénykönyvben
Az új Polgári Törvénykönyv Bizottsági Javaslata magyarázatokkal
Supreme Court dismisses claim against distributor of Lehman notes
Parliament introduces cap on interest rates
A pénzügyi fióktelep jogképessége
Comfort Letters Unenforceable, But May Give Rise to Damages
Kézikönyv az új Polgári Törvénykönyvhöz (szerk.)
Az engedményezés
Követelések és jogok az új Polgári Törvénykönyvben
Szakértői javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (társszerző)
Recodification of the Hungarian Civil Law
A Polgári Törvénykönyv magyarázata (társszerző)
Az ügyleti képviselet szabályainak rendszertani elhelyezése
Tartozásátvállalás mint nováció
Szerződésátruházás
Ismét a fiduciárius biztosítékokról
Az engedményezés és a vételi jog biztosítéki célú alkalmazása
Van-e a fiduciárius biztosítékoknak helyük a magyar jogban? - Vitacikk

"extremely responsive approach to banking matters"
Chambers Global 2016
"impressive professional expertise"
Chambers Global 2016
‘Péter Gárdos has good advocacy skills and is known for his academic work too‘
Legal 500 2020
"he is very clever and helpful"
Chambers Europe 2020

 

Gárdos Péter 2003-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol később doktori fokozatot és kereskedelmi szakjogász diplomát (LL.M.) szerzett.

 2003 és 2004 között az Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Ügyvédi Irodában volt ügyvédjelölt. 2004 és 2008 között az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban dolgozott a Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztályon, majd osztályvezetőként az Alkotmányjogi Főosztályon. 2008-ban csatlakozott a Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodához. 2014 óta partner az irodában.

2003 és 2010 között részt vett az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében. Szerkesztője és szerzője az ugyancsak a Wolters Kluwer Kiadónál megjelent Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz című kötetnek. Számos cikke jelent meg elsődlegesen a szerződési jog köréből, monográfiája jelent meg az engedményezésről, szerkesztője a Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből című kötetnek.

Adjunktus az ELTE Polgári Jogi Tanszékén, tanít a Bibó István Szakkollégiumban és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézetében.

Elsődleges szakterülete a bankjog. Számos hazai és külföldi hitelintézetnek nyújtott támogatást polgári jogi és szabályozási kérdésekben. Nagy tapasztalattal bír hitelszerződésekkel kapcsolatban. FinTech szabályozási kérdésekkel kapcsolatban gyakori előadója konferenciáknak.

Rendszeresen képvisel ügyfeleket bíróság és választottbíróság előtt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság általános és pénz- és tőkepiaci szekciójának választottbírója.

A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja.

Angolul és németül beszél.

 

Vissza a munkatársakhoz