Munkajog

Ügyfeleink számára a munkajog területén is teljeskörű jogi támogatást biztosítunk: Az egyszerűbb munkajogi kérdések megválaszolásától kezdve a komplex munkajogi folyamatok kidolgozásán át, a munkaviszonyok egyéni vagy csoportos megszüntetéséig, mindvégig arra törekedve, hogy hatékony munkajogi megoldásokat nyújtsunk mind a munkáltató mind a munkavállaló ügyfeleink számára.

Munkajogi oldalról is segítjük a vállalkozások tevékenységének megkezdését. A pénzügyi közvetítőrendszerhez tartozó vállalkozások, a tőkepiaci szereplők, továbbá a biztosításpiaci szereplők működésének, a rájuk vonatkozó szabályozás alapos ismerete birtokában támogatást nyújtunk az alkalmazottjaikra irányadó speciális munkajogi követelmények teljesítéséhez, továbbá eljárunk a vezetőik hatósági engedélyeztetési eljárásaiban.

Tevékenységeink

Munkaügyi dokumentumok, konstrukciók kidolgozása

A munkajogi dokumentumok teljes körét elkészítjük ügyfeleink igényeire szabva a munkajogviszony keletkezésétől annak megszűnéséig, és közreműködünk azok rendszeres felülvizsgálatában. Egyedi kezelést kevésbé igénylő esetekben kész mintákkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Segítünk ügyfeleiknek megtalálni a tervezett munkajogi konstrukcióhoz leginkább megfelelő jogi formát, megoldást, és ügyfélre szabottan elkészítjük a kapcsolódó dokumentumokat, legyen szó akár szerződésekről vagy belső szabályzatokról.

Tanácsadás

Rendszeres jogi tanácsadással támogatjuk ügyfeleinket a napi szinten felmerülő munkajogi kérdések megválaszolásában az adott munkajogi helyzetek jogszerű és minél hatékonyabb kezelése érdekében. A folyamatosan változó jogszabályi környezetben hatékony segítséget tudunk nyújtani a meglévő jogi konstrukciók változó jogszabályi környezethez alakításával kapcsolatban.

Vezető állású munkavállalók munkaszerződése

Jelentős tapasztalattal rendelkezünk a vezető állású munkavállalók egyedi munkaszerződéseinek kidolgozásában. Alapos ismereteinknek köszönhetően ki tudjuk aknázni a rugalmas vezetői munkaszerződésekben rejlő lehetőségeket az ügyfeleink érdekében.

Atipikus foglalkoztatási formák

Közreműködünk a pénzügyi, befektetési és biztosítási szolgáltatások közvetítői által alkalmazott szerződéses jogviszonyok (ügynöki, alügynöki, további közvetítői szerződések) kidolgozásában, felülvizsgálatában, ügyelve a megbízó és a megbízott közvetítő kockázatainak megfelelő kezelésére.

Versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések Mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalról jelentős érdek fűződik ahhoz, hogy a versenytilalmi és tanulmányi szerződések érvényesen kerüljenek megkötésre. A jogszabályi követelményeket és a joggyakorlatot ismerve szakértelmünkkel hozzá tudunk járulni e szerződések megfelelő megfogalmazásához.

Munkajogi adatkezelés

A munkavállalók személyes adatainak kezelését érintő kérdésekben naprakész, gyakorlatorientált és teljeskörű jogi támogatást nyújtunk ügyfeleinknek. Ideértve a jogszabályi követelményeknek és hatósági elvárásoknak mindenben megfelelő, az ügyfél tényleges működésének megfelelően testreszabott, részletesen kidolgozott adatkezelési szabályzatok, tájékoztatók elkészítését vagy a munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos adatvédelmi kérdések megválaszolását.

A munkaviszony megszüntetése

Előzetes konzultáció keretében segítünk ügyfeleinknek megválasztani a munkaviszony megszüntetésének megfelelő módját, előtérbe helyezve a közös megegyezéssel való megszüntetést a későbbi jogvita elkerülése érdekében.

A jogszabályi követelményeknek és a bírósági gyakorlatnak mindenben megfelelő tartalommal elkészítjük a megszüntetésre irányuló dokumentumokat, ideértve a felmondást, azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatokat és a közös megegyezést tartalmazó megállapodást.

Perbeli képviselet

Nem csupán a jogvitákat megelőző tanácsadást nyújtunk, de jogi képviseletet is ellátunk munkaügyi perekben mind munkáltatói, mind munkavállalói oldalon.

Közelmúltbeli megbízásaink:

  • A COVID-19-es vírus okozta világjárvány következtében felmerült rendkívüli munkajogi kérdések kezelésében hatékony, napi szintű jogi támogatást nyújtottunk a munkáltató ügyfeleink számára
  • Otthoni munkavégzésre vonatkozó belső munkáltatói szabályzatok kidolgozása
  • Pénzügyi szervezetek munkaszerződés-mintáinak felülvizsgálata
  • Egyedi munkaszerződések készítése induló, a teljes pénzügyi piacon eljáró közvetítői társaság számára (ideértve a vezetők hatóság előtti engedélyeztetését is)
  • Pénzügyi szervezetek megbízásából munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás, munkáltatói felmondás és munkáltatói azonnali hatályú felmondás elkészítése
  • Munkáltató peres képviselete egy volt munkavállalója által indított perben.
  • Munkavállaló képviselete a munkáltató által kiprovokált azonnali hatályú felmondás alapján indult perben.

Tevékenységeink