What hinders the success of non-possessory charge? (in Hungarian)

Author: István Gárdos

download

Ügyvédek Lapja, 4/2008. page 30-32

On-line nyilvántartás

Az előzőekben írt javaslatok megvalósításának következtében a zálogjogi nyilvántartás vezetése tisztán technikai feladat lenne. A zálogjog bejegyzéséhez csupán a felek azonosítása és a bejegyzendő adatok meglétének ellenőrzése lenne szükséges, a zálogjogi nyilvántartás vezetője semmilyen jogi természetű vizsgálatot, ellenőrzést nem kellene, hogy végezzen. Abból következően, hogy a zálogjog bejegyzése tisztán technikai feladat, annak sem lenne akadálya, hogy ez elektronikus úton távolból on-line, a nyilvántartást vezető személy közreműködése nélkül elvégezhető legyen. Ha tehát következetesen végigvisszük az ingó jelzálogjog sajátosságait és eltekintünk a szükségtelen alaki és eljárási követelményektől, akkor kialakítható egy olcsón és egyszerűen működő, távoli hozzáférést biztosító internet alapú zálogjogi nyilvántartás. Ez a megoldás összhangban lenne az elektronikus kormányzással kapcsolatos törekvésekkel, és, ami még fontosabb, megteremtené a feltételét annak, hogy az ingó jelzálogjog alkalmazása a jelenleginél sokkal szélesebb körben elterjedjen.

Az ingó jelzálogjog fentiekben vázolt átalakítását lehetővé teszi a szabályozás kógens jellege és a zálogjog járulékossága, amelyek erős adósvédelmi funkciót töltenek be, továbbá ez lenne összhangban a zálogjogi nyilvántartás szükségképpen meglévő korlátaival. Az ezen a téren kialakult nemzetközi gyakorlat is bátorítást adhat számunkra ahhoz, hogy meglépjük ezeket a változtatásokat, sőt az egyre inkább általánosan elfogadottá váló nemzetközi mintától való eltérés Magyarországot nehezen magyarázható hátrányos helyzetbe hozná ezen a területen.

Úgy gondolom, hogy a fentiektől függetlenül is elvileg elfogadhatatlan az a mai helyzet, hogy a Polgári Törvénykönyv rögzíti azt, hogy ki vezeti a zálogjogi nyilvántartást. A zálogjogi nyilvántartással kapcsolatos elvi követelmények meghatározása a Ptk-ba tartozik, a konkrét intézményi és technikai szabályok azonban nem. A zálogjogi nyilvántartás vezetése állami feladat, a mindenkor kormányzat döntése és felelőssége, hogy ezt a feladatot milyen intézményi keretek között és milyen technikai megoldással látja el. Ha a kormányzat úgy dönt, hogy ezt az állami feladatot nem állami szervezet útján látja el, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltató kiválasztása elvszerű alapon történjen és a rendszer működése hatékonyan szolgálja a gazdaságpolitikai célkitűzéseket. A zálogjogi nyilvántartás működésének biztosítása kormányzati feladat, amely nem képezi szorosan a polgári jogi kodifikáció részét, de amely jelentősen kihat annak lehetőségeire, és arra, hogy a zálogjog intézménye betölti-e rendeltetését.

1 2 3 4 5 6
Next page
Last page

Articles

Articles