About non-accessory charge from the legislator's point of view (in Hungarian)

Author: Norbert Csizmazia - István Gárdos

download

Polgári Jogi Kodifikáció, 3/2007. page 32-41

Összegzés

  • Az önálló zálogjog lényege a járulékosság hiánya, amely elvileg egy „absztrakt” kielégítési jogot keletkeztet. A zálogjogosult és a zálogkötelezett között azonban fennáll egy alapügylet, amelyre tekintettel a zálogjog megalapításra került, és amely kijelöli a zálogjog célját és kereteit. E kettősségből következően és a két eltérő helyzet összeegyeztetésére a felek között fiduciárius jogviszony jön létre.
  • Az önálló zálogjog jogalkotói megítélését nem lehet elszakítani a fiduciárius jogviszonyok általános megítélésétől. A fiduciárius jogintézményeket általában, a jogi helyzet bizonytalansága és a vagyoni helyzet tekintetében hamis látszat miatt, nem támogatja. A fiduciárius jogviszonyok általános támogatottságának hiánya szükségképpen tovább gyengíti az ilyen természetű jogintézmények helyzetét.
  • A fiduciárius biztosítéki ügyleteket a Javaslat érvénytelennek tekinti. Azóta, ennek alternatívájaként, felmerült olyan megoldás igénye, amely valamilyen módon kiterjeszti a zálogjog esetében érvényesülő alapvető követelményeket (mint pl. a nyilvánosság, az elszámolási kötelezettség) a fiduciárius jellegű a biztosítékokra. Az önálló zálogjog esetében azonban ez a megoldás nem alkalmazható; itt éppen azt a kérdést kell eldönteni, hogy a járulékos zálogjog mellett egy nem-járulékos zálogjog-fajta is kodifikálásra kerüljön-e.
  • Nem meggyőző, hogy az önálló zálogjog iránt tényleges gazdasági igény lenne. A jelzáloghitelek jelzálog-hitelintézetek általi refinanszírozásán kívül az önálló zálogjog a gyakorlatban csak elvétve fordul elő. A jelzálog-hitelintézetek esetében ez a gyakorlat mesterséges okból terjedt el, azért, mert a róluk szóló törvény ‑ a refinanszírozott hiteleken alapított zálogjog mint kézenfekvő lehetőség helyett ‑ ezt a megoldást teszi számukra lehetővé, és ezen az úton juthatnak hozzá a kedvezményes refinanszírozáshoz.
  • Ha van önálló zálogjog, akkor az csak olyan lehet, amely elismeri és következetesen érvényesíti annak nem-járulékos jellegét. Kodifikációs szempontból a szerződéses járulékosság fából vaskarika, a biztosítéki szerződésre vonatkozó szabályokban nem lehet felülírni az önálló zálogjognak a dologi szabályok körében megállapított alapvető szabályait.
  • Számunkra úgy tűnik, hogy valódi igény van arra, hogy a zálogjog legyen rugalmasabban alkalmazható az üzleti élet különböző helyzeteiben. Ehhez nem az önálló zálogjogra, hanem a járulékosság lazítására van szükség. Ennek elérése érdekében a zálogjoggal biztosított követelés és ehhez kapcsolódóan a keretbiztosítéki zálogjog szabályait kellene felülvizsgálni, továbbá meg kellene teremteni a biztosítéki ügynök alkalmazásának jogi feltételeit.

Next page
Last page

Articles

Articles