Proposals for the amendment of the charge provision of the Civil Code (in Hungarian)

Author: Katalin Füredi - István Gárdos

download

Gazdaság és Jog, 7-8/1999. page 24-32

2.         A közjegyzői nyilvántartás tartalma

Javaslat:
(1)       A közjegyzői nyilvántartásban fel kell tüntetni a zálogjogosultat, a zálogkötelezettet, a zálogtárgyat, vagyont terhelő zálogjog, jövőbeni zálogjog és átalakított zálogjog esetén a zálogjognak ezt a jellegét, valamint a követelés összegét (a járulékok és költségek nélkül).

(2)       Ingó jelzálogjog létesítésekor a zálogtárgyat azonosításra alkalmas módon kell meghatározni. Ha a zálogjog tárgyául több dolog szolgál, akkor azok meghatározhatóak egyenként vagy általános körülírással, de úgy, hogy ez utóbbi is meg kell, hogy feleljen az egyedi azonosíthatóság követelményének.

Indokolás:
(1)       A hatályos Ptk. 260.§-ának (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a közjegyzői nyilvántartásnak mit kell tartalmaznia a biztosított követeléssel kapcsolatban. Azóta a nyilvántartás létrejött, ezért ma már nincs akadálya annak, hogy annak legalapvetőbb tartalmi elemeit teljeskörűen meghatározzuk. Ez annál inkább is indokolt, mert a hatályos Ptk. 260.§-ának (2) bekezdésében írtakkal ellenkezően a közjegyzői nyilvántartás részletes szabályait nem törvény, hanem kormányrendelet tartalmazza.

A hatályos Ptk-tól eltérőn javasoljuk elhagyni azt a követelményt, hogy a nyilvántartásnak a követelés járulékait és a költségeket is tartalmaznia kell. Ez egyrészt ellentmond a Ptk. 251.§-ában írt, annak az alapvető szabálynak, hogy a zálogjog automatikusan, külön rendelkezés nélkül kiterjed a követelés járulékaira, másrészt a gyakorlatban nehezen megvalósítható, célszerűtlen és felesleges ezek feltüntetése (a kamatok gyakran a piaci körülmények alakulásához igazodóan változóak, a zálogjog érvényesítésének költségei pedig előre nem határozhatóak meg).

(2)       A hatályos Ptk. nem, csak a Kormányrendelet tartalmazza azt a követelményt, hogy a zálogtárgyat azonosításra alkalmas módon kell meghatározni. Ez azonban az ingó jelzálogjog sajátosságából fakadó olyan lényeges szabály, amelynek való meg nem felelés azt eredményezi, hogy a zálogszerződés semmis és a zálogjog nem jön létre, ezért ennek a szabálynak a törvényben van a helye. Szintén fontos annak a kimondása, hogy ha egy zálogjog több dolgot terhel (amelyre a lehetőséget a hatályos Ptk. 255.§-a biztosítja), akkor a zálogtárgyak nem csak egyedi felsorolással, hanem általános körülírással is meghatározhatóak. E tekintetben ma nem egyértelmű a helyzet, mert a 254.§-ból úgy tűnik, mintha erre csak a vagyont terhelő zálogjog esetében lenne lehetőség. A zálogtárgyak általános jellegű meghatározása a vagyont terhelő zálogjognak tényleg lényeges eleme, azonban önmagában ez még nem teszi a zálogjogot vagyont terhelő zálogjoggá (lsd. a 6. pontot). A zálogtárgyak általános jellegű meghatározása nem csak a vagyont terhelő, hanem a statikus zálogjogok esetében is szükséges lehet.

Articles

Articles